Ondersteuning van projectleiders tijdens het ontwerpen van complexe en minder complexe staalstructuren

We streven naar een intelligent ontwerp, met aandacht voor de belangen van de opdrachtgever, zonder hierbij te vergeten dat het ontwerp gerealiseerd dient te worden door mensen en machines. Aan de hand van een 3D‑model wordt de coherentie tussen de verschillende disciplines bestudeerd.

Uiteindelijk leveren we 2D-plannen en/of een BIM‑model op.  Deze dienen ook voor partijen buiten het ontwerpteam  eenduidig en ontegensprekelijk klaarheid te scheppen.

We beschouwen onszelf als tolken tussen enerzijds de architecten en het ontwerpteam en anderzijds de uitvoerders van de constructies.

Silver Tower

afbeelding uit Tekla model ‘Silver Tower’. Bekijk het project hier